четвъртък, декември 28, 2006

Счетоводни услуги

Счетоводни услуги, които предлагаме:
# Oбработка на първични счетоводни документи;
 # Заплати на персонала, ведомост, декларации към НАП, платежни документи;
 # Регистрация и прекратяване на трудови договори;
# Изготвяне и представяне справки-декларации по ДДС;
# Обработка на складово стопанство;
# Изготвяне на данъчни декларации;
# Годишно счетоводно приключване;
 # Изготвяне на Годишен финансов отчет;

# Регистрация и пререгистрация в Търговски регистър; обявяване на годишни отчети. 

eXTReMe Tracker